KOSOVO AND METOHIJA ACADEMY
OF APPLIED STUDIES

О АКАДЕМИЈИ

Академија струковних студија косовско метохијска основана је Одлуком Владе Републике Србије број: 022-5273/2019 од 21. новембра 2019. године („Службени гласник РС“ број 82/2019) статусном променом спајања три високошколске установе:

Академија је самостална високошколска установа, која остварује основне струковне, специјалистичке струковне и мастер струковне студије из две или више области из чл. 37. Закона о високом образовању, у складу са дозволом за рад.

Академија послује на основу Дозволе за рад издате од стране министарства надлежног за послове високог образовања.

zgrada akademije

ОДСЕЦИ АКАДЕМИЈЕ