АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА

ОБАВЕШТЕЊА

15.04.
2024.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ЦЕНОВНИКА

Наставно-стручно веће Академије на седници одржаној дана 19.03.2024. године усваја одлуку о износу накнада за услуге из образовне и профитне делатности Академије (Ценовника) за 2023/2024. годину.

 • под редним бројем 16 - Пријава по испиту за студенте на буџету, уместо 600.00 сада стоји 800,00

26.03.
2024.
ОБАВЕШТЕЊЕ О АКРЕДИТОВАНИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА - ОДЕСК ПЕЋ - ЛЕПОСАВИЋ

Академије струковних студија косовско метохијска, ОДСЕК ПЕЋ - ЛЕПОСАВИЋ је успешно акредитовала следеће студијске програме основних струковних студија.

26.03.
2024.
ОБАВЕШТЕЊЕ О АКРЕДИТОВАНИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА - ОДЕСК ЗВЕЧАН

Академије струковних студија косовско метохијска, ОДСЕК ЗВЕЧАН је успешно акредитовала следећи студијски програм основних струковних студија.

23.02.
2024.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ПРЕДАВАЧА

Обавештење и Извeштaj кoмисиje o приjaвљeним кaндидaтимa за избор у звање једног сарадника за ужу стручну област "Електроенергетика".

14.02.
2024.
ОБАВЕШТЕЊЕ

Поводом државног празника Сретење - Дан државности Србије Академија струковних студија косовско метхијска - одсек Урошевац неће радити од 15.02. до 18.02. 2024. године а почиње са радом 19.02.2024. године.

05.01.
2024.
Обавештење

Обавештавају се студенти и запослени да је по препоруци Владе Р. Србије због Новогодишњих и Божићних празника понедељак 08.01.2024. године нерадни дан.

29.12.
2023.
ИЗВЕШТАЈ - ОДГОВОР ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

Одговор чланова Комисије на примедбе на извештај Комисије број 02-151 од 15.12.2023. године на Извештај о пријављеним кандидата на конкурс за избор у звање вишег предавача, за ужу стручну област "Саобраћајни системи" број 02-485 од 13.11.2023. године, као и на измену истог број 02-498 од 16.11.2023. године, биће доступан јавности осам дана од дана објављивања.

16.11.
2023.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗМЕНА ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ НАСТАВНИКА У ЗВАЊЕ ВИШИ ПРЕДАВАЧ

Измена извештаја комисије о пријављеним кандидатима на јавни конкурс за избор једног наставника у звање виши предавач за ужу научну област "Саобраћајни системи" и пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време, од 14.11.2023.

14.11.
2023.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ НАСТАВНИКА У ЗВАЊЕ ВИШИ ПРЕДАВАЧ

Извештај комисије о пријављеним кандидатима на јавни конкурс за избор једног наставника у звање виши предавач за ужу научну област "Саобраћајни системи" и пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време.

15.09.
2023.
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2023/2024

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА на својим одсецима уписује у прву годину студијских програма основних, специојалистичких и мастер струковних студија у школској 2023/2024. години.

08.09.
2023.
ОБЈЕДИЊЕНА КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

Обједињена Коначна ранг листа кандидата који су полагали квалификациони испит за упис у прву годину основних струковних студија на одсецима Академије струковних студија косовско метохијске одржаних дана 04.09.2023. године у просторијама одсека.

05.09.
2023.
ОБЈЕДИЊЕНА ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА

Обједињена Привремена ранг листа кандидата који су полагали квалификациони испит за упис у прву годину основних струковних студија на одсецима Академије струковних студија косовско метохијске одржаних дана 04.09.2023. године у просторијама одсека.

29.08.
2023.
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2023/2024

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА на својим одсецима уписује у прву годину студијских програма основних, специојалистичких и мастер струковних студија у школској 2023/2024. години.

28.07.
2023.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КАДИДАТА У ЗВАЊЕ ВИШЕГ ПРЕДАВАЧА

Извештај комисије о пријављеним кандидатима на јавни конкурс за избор једног наставника у звање виши предавач за ужу научну област "Инжењерски менаџмент" и пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време.
Допуна обавештења и извештаја од 21.07.2023.

24.07.
2023.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КАДИДАТА У ЗВАЊЕ ВИШЕГ ПРЕДАВАЧА

Извештај комисије о пријављеним кандидатима на јавни конкурс за избор једног наставника у звање виши предавач за ужу научну област "Електроника, телекомуникционе и информационе технологије" и пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време.

24.07.
2023.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КАДИДАТА У ЗВАЊЕ ВИШЕГ ПРЕДАВАЧА

Извештај комисије о пријављеним кандидатима на јавни конкурс за избор једног наставника у звање виши предавач за ужу научну област "Примењена механика и машинске конструкције" и пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време.

21.07.
2023.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КАДИДАТА У ЗВАЊЕ ВИШЕГ ПРЕДАВАЧА

Извештај комисије о пријављеним кандидатима на јавни конкурс за избор једног наставника у звање виши предавач за ужу научну област "Инжењерски менаџмент" и пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време.

06.07.
2023.
ОБЈЕДИЊЕНА КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

Обједињена Коначна ранг листа кандидата који су полагали квалификациони испит за упис у прву годину основних струковних студија на одсецима Академије струковних студија косовско метохијске одржаних дана 29.06.2023. године у просторијама одсека.

30.06.
2023.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ПРЕДАВАЧА

Извeштaj кoмисиje o приjaвљeном кaндидaту за избор у звање једног предавача за ужу стручну област "Електроенергетика".

30.06.
2023.
ОБЈЕДИЊЕНА ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА

Обједињена Привремена ранг листа кандидата који су полагали квалификациони испит за упис у прву годину основних струковних студија на одсецима Академије струковних студија косовско метохијске одржаних дана 29.06.2023. године у просторијама одсека.

14.06.
2023.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ПРЕДАВАЧА

Извeштaj кoмисиje o приjaвљeним кaндидaтимa за избор у звање једног предавача за ужу стручну област "Електроенергетика".

09.06.
2023.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ПРЕДАВАЧА

Извeштaj кoмисиje o приjaвљeним кaндидaтимa за избор у звање једног предавача ван радног односа за ужу стручну област "Заштита на раду и заштита животне средине".

09.06.
2023.
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2023/2024

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА на својим одсецима уписује у прву годину студијских програма основних струковних студија у школској 2022/2023. години укупно 670 студената, од којих 400 на студије из буџета и 270 који плаћају школарину.

 • Пријављивање кандидата у просторијама Одсека : од 19 до 27. јуна 2023. године од 09 до 14 часова.
 • Полагање пријемног испита 29. јун 2023. године у 10 часова у просторијама Одсека.
 • Објављивање привремене ранг листе до 30. јуна 2023. године.
 • Објављивање коначне ранг листе до 06. јула 2023. године.
 • Упис примљених кандидата: од 07. до 12. јул 2023. године.

07.06.
2023.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА У ЗВАЊЕ ПРОФЕСОРА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Извештај комисије за избор једног наставника у звање професора струковних студија, стручна област "Инжењерство заштите од катастрофалних догађаја и пожара".

12.05.
2023.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА У ЗВАЊЕ ПРОФЕСОРА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Извештај комисије за избор једног наставника у звање професора струковних студија, стручна област Филолошке наук, за ужу стручну област "Енглески језик".

09.05.
2023.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА У ЗВАЊЕ ПРОФЕСОРА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Извештај комисије за избор једног наставника у звање професора струковних студија за ужу стручну област "Електротехника са електроником, аутоматика и заштита".

31.03.
2023.
Предлог критеријума уписа за школску 2024/2025 годину

У складу са препоруком Министарства просвете Републике Србије, Академија струковних студија косовско метохијска ће вршити упис студената у прву годину основних струковних студија (180 ЕСПБ), школске 2024/2025. год вреднујући резултате државне матуре. Резултати ученичких постигнућа у средњем образовању ће се узети у обзир приликом рангирања пријављених кандидата.

31.01.
2023.
Потврда о поднетом захтеву за акредитацију студијског програма

Потврда о поднетом захтеву за акредитацију студијског програма ОСС - Заштита од пожара.

31.01.
2023.
Позив за подношење предлога за издавање уџбеника

Позив за подношење предлога за издавање уџбеника и осталих публикација

11.01.
2023.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР САРАДНИКА

Извештај комисије за избор једног сарадника у звање асистента за ужу стручну област "Финансије и рачуноводство".

11.01.
2023.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР САРАДНИКА

Извештај комисије за избор једног сарадника у звање асистента за ужу стручну област "Пословна економија и менаџмент".

23.12.
2022.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КАДИДАТА

Извештај комисије за избор кандидата у звање предавача за ужу стручну област "Производно машинство".

16.12.
2022.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КАДИДАТА

Извештај комисије за избор кандидата у звање вишег предавача за ужу стручну област "Производно машинство" и пријем у радни однос.

20.10.
2022.
ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се заинтересована лица да у периоду од 20.10.2022. године до 25.10.2022. године, могу извршити увид у извештај комисија за писање извештаја за избор предавача ван радног односа бр. 02-275 од 20.10.2022. године, бр.02-276 од 20.10.2022. године и бр. 02-277 од 20.10.2022. године, у библиотеци Одсека Звечан, на адреси Нушићева бр.6 у Звечану.

27.09.
2022.
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Академија струковних студија косовско метохијска оглашава конкурсе за упис студената на специјалистичким и мастер струковним студијама.

12.09.
2022.
КОНКУРС ЗА СМЕШТАЈ СТУДЕНАТА У ДОМ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је конкурс за смештај студената у студенстки дом. Детаље конкурса можете видети на линковима, а за додатна питања можете се обратити студентској служби.

12.09.
2022.
ОБЈЕДИЊЕНА КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

Обједињена Коначна ранг листа кандидата који су полагали квалификациони испит за упис у прву годину основних струковних студија на одсецима Академије струковних студија косовско метохијске одржаних дана 07.09.2022. године у просторијама одсека.

30.08.
2022.
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2022/2023 - ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА на својим одсецима уписује у прву годину студијских програма основних струковних студија у школској 2022/2023. години укупно 457 студената, од којих 177 на студије из буџета и 280 који плаћају школарину.

 • Пријављивање кандидата у просторијама Одсека : од 01. до 06. септембра 2022. године од 09 до 14 часова.
 • Полагање пријемног испита 07. септембар 2022. године у 10 часова у просторијама Одсека.
 • Објављивање привремене ранг листе до 08. септембар 2022. године.
 • Објављивање коначне ранг листе до 12. септембар 2022. године.
 • Упис примљених кандидата: од 13. до 16. септембар 2022. године.

14.06.
2022.
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2022/2023

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА на својим одсецима уписује у прву годину студијских програма основних струковних студија у школској 2022/2023. години укупно 680 студената, од којих 400 на студије из буџета и 280 који плаћају школарину.

 • Пријављивање кандидата у просторијама Одсека : од 20. до 23. јуна 2022. године од 09 до 14 часова.
 • Полагање пријемног испита 29. јун 2022. године у 10 часова у просторијама Одсека.
 • Објављивање привремене ранг листе до 29. јуна 2022. године.
 • Објављивање коначне ранг листе до 04. јула 2022. године.
 • Упис примљених кандидата: од 05. до 08. јул 2022. године.

08.05.
2022.
УПИС 2022/2023

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА на својим одсецима уписује у прву годину студијских програма основних струковних студија у школској 2021/2022. години.

28.04.
2022.
Обавештења о нерадним данима

Академија струковних студија косовско метохијска, неће радити у понедељак 02.05. и уторак 03. 05.2022. године, поводом обележавања Празника рада Првог маја. Академија наставља са радом у среду 04.05.2022. године.
УПРАВА АКАДЕМИЈЕ

01.03.
2022.
ОБАВЕШТЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ УСТАНОВЕ

На електронској седници Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржаној 24. фебруара 2022. године, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуку о добијеној акредитацији установе Академије струковних студија косовско метојиске са седиштем у Лепосавићу.

06.10.
2021.
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Академија струковних студија косовско метохијска оглашава конкурсе за упис студената на специјалистичким и мастер струковним студијама.

01.10.
2021.
ОБАВЕШТЕЊЕ - ПОЧЕТАК НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022

Настава у зимском семестру школске 2021/2022. године на одсецима Академије струковних студија косовско метохијска почиње у понедељак 04.10.2021. године и одвијаће се према утврђеном распореду наставе истакнутом на сајту Одсека Пећ - Лепосавић, Одсека Звечан и Одсека Урошевац - Лепосавић.

24.09.
2021.
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА - ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА на својим одсецима уписује у прву годину студијских програма основних струковних студија у школској 2021/2022. години.

 • Пријављивање кандидата у просторијама Одсека: од 24. до 27. септембра 2021. године од 09 до 14 часова.
 • Полагање пријемног испита 28. 09. 2021. године у 10 часова у просторијама Одсека.
 • Објављивање привремене ранг листе до 28. септембра 2021. године.
 • Објављивање коначне ранг листе 29. септембра 2021. године.
 • Упис примљених кандидата: 30. септембра 2021. године.

14.09.
2021.
ОБЈЕДИЊЕНА КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

Обједињена Коначна ранг листа кандидата који су полагали квалификациони испит за упис у прву годину основних струковних студија на одсецима Академије струковних студија косовско метохијске одржаних дана 08.09.2021. године у просторијама одсека.

13.09.
2021.
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКЕ КРЕДИТЕ И СТИПЕНДИЈЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је конкурсе за доделу студентских кредита и стипендија. Детаље конкурса можете видети на линковима, а за додатна питања можете се обратити студентској служби.

09.09.
2021.
ОБЈЕДИЊЕНА ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА

Обједињена Привремена ранг листа кандидата који су полагали квалификациони испит за упис у прву годину основних струковних студија на одсецима Академије струковних студија косовско метохијске одржаних дана 08.09.2021. године у просторијама одсека.

08.09.
2021.
КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА У СТУДЕНТСКИ ДОМ

Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2021/2022. годину.

30.08.
2021.
ЦЕНОВНИК

Ценовник о пружању административних услуга на нивоу по одсецима можете погледати ОВДЕ.

23.08.
2021.
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА на својим одсецима уписује у прву годину студијских програма основних струковних студија у школској 2021/2022. години.

 • Пријављивање кандидата у просторијама Одсека: од 01. до 03. септембра 2021. године од 09 до 14 часова.
 • Полагање пријемног испита 08. 09. 2021. године у 10 часова у просторијама Одсека.
 • Објављивање привремене ранг листе до 09. септембра 2021. године.
 • Објављивање коначне ранг листе до 13. септембра 2021. године.
 • Упис примљених кандидата: од 14. до 17. септембра 2021. године.
 • Цео конкурс можете погледати овде: КОНКУРС

06.07.
2021.
ОБЈЕДИЊЕНА КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

Обједињена Коначна ранг листа кандидата који су полагали квалификациони испит за упис у прву годину основних струковних студија на одсецима Академије струковних студија косовско метохијске одржаних дана 30.06.2021. године у просторијама одсека.

30.06.
2021.
ОБЈЕДИЊЕНА ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА

Обједињена Привремена ранг листа кандидата који су полагали квалификациони испит за упис у прву годину основних струковних студија на одсецима Академије струковних студија косовско метохијске одржаних дана 30.06.2021. године у просторијама одсека.

21.05.
2021.
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА на својим одсецима уписује у прву годину студијских програма основних струковних студија у школској 2021/2022. години укупно 880 студената, од којих 400 на студије из буџета и 480 који плаћају школарину.

 • Пријављивање кандидата у просторијама Одсека : од 21. до 25. јуна 2021. године од 09 до 14 часова.
 • Полагање пријемног испита 30. 06. 2021. године у 10 часова у просторијама Одсека.
 • Објављивање привремене ранг листе до 01. јула 2021. године.
 • Објављивање коначне ранг листе до 05. јула 2021. године.
 • Упис примљених кандидата: од 06. до 09. јул 2021. године.
 • Цео конкурс можете погледати овде: КОНКУРС

О АКАДЕМИЈИ

Академија струковних студија косовско метохијска основана је Одлуком Владе Републике Србије број: 022-5273/2019 од 21. новембра 2019. године („Службени гласник РС“ број 82/2019) статусном променом спајања три високошколске установе:

Академија је самостална високошколска установа, која остварује основне струковне, специјалистичке струковне и мастер струковне студије из две или више области из чл. 37. Закона о високом образовању, у складу са дозволом за рад.

Академија послује на основу Дозволе за рад издате од стране министарства надлежног за послове високог образовања.

zgrada akademije

ОДСЕЦИ АКАДЕМИЈЕ